8 maart: Internationale Vrouwendag


Doorgaans ontwijk ik moeilijke discussies niet, maar wat betreft gender, sekse, feminisme en aanverwante zaken was ik doorgaans iets afwachtender. De grootste oorzaak hiervan ligt bij een van mijn docenten literatuurgeschiedenis van de universiteit. Uit elk literair werk, gedicht of kinderboek wist zij kwaadaardige fallusvormige objecten te toveren, inclusief verborgen vrouwonvriendelijke boodschappen. Het was zo over de top dat ik aan het eind van het semester een hekel had aan elk uitgesproken vrouwgerelateerd onderwerp. Dat is natuurlijk best zonde, want er valt op heel veel vlakken nog winst te behalen! Vandaar dat Internationale Vrouwendag nog steeds van belang is.

Kiesrecht

Als je erover nadenkt is het een bizar idee dat Nederlandse vrouwen pas ongeveer 100 jaar mogen stemmen. Een groot deel van de Scandinavische landen gingen ons daarin al voor. En dat terwijl landen zoals Kazachstan, Iran en Portugal pas (veel) later volgden met het (volledig) vrouwenkiesrecht. Hoe de zaken er nu ook voor staan, mannen hebben al veel langer dezelfde rechten en plichten die vrouwen pas relatief kort hebben. Het is daarom goed een dag te hebben waarop we stilstaan bij de winst die nog te behalen valt.

#wijzijngelijkwaardig

Het display Actueel in de nieuwe bibliotheek staat in het teken van Internationale Vrouwendag! Daarnaast kun je meer info vinden over Go Mama! en boeken die hierbij aansluiten. Bij dit initiatief van Educatie voor Vrouwen met Ambitie kunnen vrouwen met en zonder kind onder meer ondersteuning krijgen bij lezen, schrijven, geldzaken en solliciteren.
Tot slot: het thema van Vrouwendag is dit jaar #wijzijngelijkwaardig. In het kader van gelijkwaardigheid zou ik het leuk vinden als er over 100 jaar veel meer vrouwelijke atleten, uitvinders, medici, professoren en schrijvers in onze (digitale) geschiedenisboeken staan! Denk jij dat mannen en vrouwen al gelijke rechten en plichten hebben? En wat is jouw hoop voor de toekomst? Laat het ons weten!