Ben jij arbo-proof?

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking. De vernieuwde wet is opgesteld om beter in te spelen op onder andere duurzame inzetbaarheid. Maar wat gaat er nu precies veranderen? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje. Ben jij arbo-proof?

Duidelijke rol voor de preventiemedewerker

Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten beschikken over een preventiemedewerker. Deze medewerker zet zich in voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Dankzij de vernieuwde Arbowet verduidelijkt de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Zo krijgt hij of zij meer mogelijkheden voor de uitvoering van preventieve werkzaamheden, waardoor uitval door ziekte bij werknemers zal verminderen. Naast deze werkzaamheden houdt de preventiemedewerker zich bezig met het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het adviseren en sparren met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging en de arbodienstverlener

Meer rechten voor werknemers, meer plichten voor werkgevers

Met de komst van de nieuwe Arbowet is het open spreekuur bij de bedrijfsarts ingevoerd. Werknemers hebben nu altijd recht op een gesprek met de bedrijfsarts. Zelfs wanneer er nog geen sprake is van verzuim. Een werkgever mag dit niet (meer) weigeren en is verantwoordelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien. Daarnaast heeft een werknemer recht op een ‘second opinion’ wanneer hij/zij het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. Ook deze kosten worden in rekening gebracht bij de werkgever. De bedrijfsarts krijgt ook het recht om iedere werkomgeving te bezoeken.

Basiscontract voor arbodienstverlener

Als werkgever moet je de afspraken met je arbodienstverleners vastleggen in een zogenaamd basiscontract. Hierin worden de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als arbodienstverlener genoteerd. Bovenstaande wijzigingen tref je ook aan in dit basiscontract. De OR (of personeelsvertegenwoordiging) heeft ook een belangrijke rol in dit geheel. Naast het feit dat ze nauw betrokken zijn bij overleggen tussen werkgever en arbodienstverlener, hebben ze ook instemmingsrecht bij de aanstelling van een nieuwe preventiemedewerker.

Wanneer alle partijen (werkgever, werknemer, preventiemedewerker, arbodienstverlener en OR/PVT) optimaal samenwerken, zorgt dit uiteindelijk voor een lager ziekteverzuim en een duurzame inzetbaarheid binnen organisaties. Althans … dat is het doel van de vernieuwde Arbowet.