De reis van een boek

Heb je er ooit wel eens over nagedacht wat er precies met jouw boek gebeurt als je het inlevert bij een van de inleverpunten? Bij deze gaan we dit mysterie voor je oplossen!

Harry de sorteermachineHarry

Als je jouw boek bij het inleverpunt achterlaat, neemt Harry hem over. Harry, dat is onze magische sorteermachine! Waarom hij Harry heet: geen idee. Maar het scheelt een hoop lettergrepen als je aan een collega moet vertellen dat hij het even niet doet bijvoorbeeld.
In totaal staan er bij Harry maar liefst 25 zogenaamde bins, bakken op wieltjes, elk bestemd voor boeken van een specifieke afdeling. We hebben er eentje met de romans van de Hoogspanning, een aparte voor de Peuters en Kleuters themaprentenboeken, eentje met alle grootletterboeken en luistercd’s, een aparte met alle Nederlandstalige boeken van de Achterbank en ga zo maar door. Harry weet door het label van jouw boek uit te lezen precies waar deze heen moet. Hij gooit dan met veel geratel (het boek ‘glijdt’ over een soort rolband) het boek in de juiste bin.

Gesorteerde karrenBoeken controleren

Daarna is het aan onze logistieke medewerkers, waar ik er zelf ook eentje van ben. Wij bekijken alle boeken stuk voor stuk. Is het boek nog heel en zitten er geen vlekken op? Is het een nieuw boek waardoor we het beter goed zichtbaar neer kunnen zetten? Als het boek beschadigd is, of er ontbreekt iets aan het ingeleverde materiaal, overleggen we even met de bibliotheekmedewerkers. Moet de klant gebeld worden omdat er iets mist? Krijgt de klant een boete omdat het materiaal beschadigd is en ze het zonder er iets over te zeggen ingeleverd hebben? Zij pakken dat dan verder op.

Sorteren

Als het een heel nieuw of populair boek is, leggen we het apart voor de bibliothecarissen. Zij kunnen er dan voor zorgen dat het boek mooi gepresenteerd is en zo snel mogelijk weer met een nieuwe lener naar huis kan. Als er niks aan de hand is met het materiaal (want we hebben ten slotte niet alleen maar boeken!) dan gaat het op de kar. We sorteren alles per bin, op de volgorde waarop het op de afdeling ook staat. Dat kan op alfabetische volgorde zijn, of op volgorde van nummer. Een volle kar wordt meteen ook opgeruimd. Die gaat mee de vloer op, en dan zetten we alles op de juiste plek in de kast terug. Tegelijkertijd kijken we even of alles nog mooi op volgorde staat en of er geen gaten op de planken zijn.

Gesorteerde karrenVeertien karren

Meestal ruimen we de karren die we sorteren meteen op. Maar dat lukt niet altijd! Soms wordt er in korte tijd zoveel ingeleverd, dat we er alleen aan toekomen om karren te sorteren. Dan moeten we daarna meteen weer verder met het legen van de volgende bin, omdat het anders overstroomt. Zoals afgelopen zaterdag: het was zo druk dat er tegen sluitingstijd maar liefst veertien karren klaarstonden. Veertien! Die worden dan de volgende dag alsnog opgeruimd.

Dit is natuurlijk maar een klein gedeelte van wat er achter de schermen bij de bibliotheek gebeurt. Want er worden ook evenementen bedacht en georganiseerd, nieuwe abonnementen afgesloten, klachten afgehandeld, marketingcampagnes bedacht en gestart en ga zo maar door … Maar nu weet je in ieder geval wat er met jouw boek gebeurt als je hem bij de machine inlevert!