innovatie@debibliotheek


De bibliotheek is een eeuwenoud instituut dat haar deuren al sinds de tijd van de Farao’s opende. In het historische Alexandrië kregen handelsschepen alleen toegang tot de belangrijke doorvoerhaven op voorwaarde dat de koopvaardijschepen hun manuscripten lieten kopiëren. Kennis en innovatie werd daarmee een belangrijke betaalmiddel waarmee de bibliothecarissen en wetenschappers van toen een machtige positie kregen. Want: kennis is óók macht.

Vierde industriële revolutie

De bibliotheek kon dankzij de Gutenberg pers, een revolutionaire innovatie, een erg belangrijke functie vervullen in het kennis- en maatschappelijke verkeer. Daarmee floreerden bibliotheken decennia lang als plek waar mensen en boeken elkaar vonden. Sinds de komst van het internet is er echter een hoop veranderd. De ontwrichtende uitwerking van het internet, digitalisering en technologie wordt dan ook vaak geduid als de 4e industriële revolutie. Dit heeft dan ook impact op de functie van de bibliotheken, want:

  • de toegang tot informatie is door de komst van het internet en Google gedecentraliseerd;
  • het fysieke is volledig gedigitaliseerd door e-books;
  • media worden geconsumeerd op nieuwe en sociale wijze;
  • wij leven in een sterk genetwerkte samenleving.
innovatie in de nieuwe bibliotheek

Henry Ford – oprichter van Ford automotive

Innovatie

Door deze digitale ontwikkelingen is het dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe bibliotheek innovatie hoog op de agenda heeft staan. De nieuwe bibliotheek geeft innovatie vorm door de oprichting van een Digital Lab. In dit team werken innovators, digital marketeers, social media specialisten, start-ups en bibliotheekleden aan innovaties voor ‘dé nieuwe’ nieuwe bibliotheek. Dat doen we door op alle fronten nieuwe technologieën te gebruiken. Daarmee blijven we ook tijdens de digitale revolutie van belang voor onze gebruikers.

LEAN

Wij toetsen onze experimenten in de praktijk. Dit noemen wij ‘validatie’. Een veelgebruikte term in de wetenschap. En onder innovators en IT’ers een bekend onderdeel van ‘LEAN Start-up’ van Eric Ries. In deze innovatie methode staat de ‘hypothese’ centraal en bestaan de ‘testers’ uit echte gebruikers. Zo ontstaat er een waarheidsgetrouw beeld van het gedrag en de behoefte van- en naar onze innovatie. Veel van onze innovaties zijn experimenteel. Dat wil zeggen de er ondanks een gedegen vooronderzoek, gebruikersinterviews en prototypes, toch onvoldoende behoefte of gebruik kan zijn. Van deze (briljante) mislukking proberen we dan ook te leren. Zo benutten we gebruikersdata en wetenschappelijke methodes om snel en goed te innoveren.

 

Wist je dat biblyo.nl -deze site dus-  een ‘live’ LEAN experiment is?

Biblyo

Zo is onder andere de website www.biblyo.nl (waar je nu dus op zit) onderdeel van een van onze live experimenten. Op biblyo.nl experimenteren wij met wat marketeers ‘content marketing’ noemen, biblyo.nl is een digitale actualiteiten bibliotheek waar korte artikelen & blogs worden gepubliceerd die een relatie kennen met de activiteiten van de nieuwe bibliotheek. Vanuit de context van het artikel, kiest de auteur daarmee verbandhoudende boeken zodat er een natuurlijk bruggetje bouwt tussen blogs en boeken. De bloggers bestaan uit het team van (digitaal) bibliothecarissen, mensen uit het Digital Lab team van de nieuwe bibliotheek. Ben jij zelf fervent schrijver of expert op een bepaald kennis gebied? Meld je dan als blogger aan en gebruik zo het podium van de nieuwe bibliotheek.

Live experimenten

In de week van 17 oktober gaan bezoekers van de bibliotheek veel merken van onze innovaties, zo was er onder anderen een uniek lasergame evenement in de nieuwe bibliotheek  en dat is best bijzonder! Daarnaast moderniseren we onder andere ons Wifi-netwerk en nemen wij onze nieuwe website in gebruik. Ook introduceert de bibliotheek een digitaal innovatieplatform voor leden en lanceren wij zelfs ons eerste experiment: live-spots! Wij kijken halsreikend uit naar de resultaten en hopen dat we door de inzet van innovatie onze naam, de nieuwe bibliotheek, recht doen!

  • Boek
  • Boek
  • Boek