Is de bibliothecaris straks werkloos?

De functie bibliothecaris wordt genoemd als één van de functies die door automatisering en digitalisering binnen 10 jaar zullen verdwijnen. Maar is dat wel zo?

De eerste bibliothecarissen in Nederland waren vaak rustige, brave mensen. Zie afbeelding voor het stereotype. Boeken die om wat voor reden dan ook omstreden waren stonden in een afgesloten kast. En als je pech had, had je bibliotheek zelfs een gesloten opstelling. Dan mocht je aangeven welk boek je graag wilde lezen, de bibliothecaresse haalde het uit een afgesloten ruimte. Bij andere bibliotheken werd zelfs de keuze van het boek voor je gemaakt. Take it or leave it …

stereotype-bibliothecaris

Klantvriendelijkheid

Nu draait de bibliotheek grotendeels om de wens van de klant. Klantvriendelijkheid is een must. We moeten met de tijd meegaan, inmiddels veel digitaal doen, maar dan wel persoonlijk. Boek eruit, e-book erin. Die collectie staat er wel, maar veel bezoekers komen ook voor de computers en de werkplekken. Zijn bibliothecarissen en bibliotheken straks overbodig? Alles staat toch op het internet?

Infobesitas?

Welnee! In deze tijd van infobesitas, oftewel een overvloed aan informatie, zijn er meer dan ooit mensen nodig die het kaf van het koren kunnen scheiden. Mensen die weten waar je de juiste informatie kunt halen. Mensen die duiding geven. Die kennis delen. Die doorzien wanneer sprake is van hacking/phishing/virussen/grooming etc. Internet bestaat al sinds de jaren ’70 en toch zijn er nog zoveel mensen die geen idee hebben hoe ze op een goede manier informatie moeten zoeken. Laat staan hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en sociale media. Anderen hebben er gewoonweg niet de middelen voor.

bibliothecaris

E-books

Oké, er wordt minder gelezen en als er gelezen wordt, dan kiezen steeds meer mensen voor een e-book. Hebben bibliotheken daar last van? E-books zijn juist een kans voor de bibliotheek. Niet-lezers worden via apps op hun smartphone of tablet klaargestoomd voor het ‘echte’ werk: het papieren boek. Lezen wordt weer een acceptabele hobby. Aan de andere kant krijgen lezers juist weer toegang tot oud en zeldzaam materiaal.

Met een lach

Maar wat betekent dit voor de bibliothecaris? Wij blijven doorgaan met wat we altijd al gedaan hebben, maar dan nog beter. Zo geven we advies over boeken (in welke vorm dan ook), zoeken we informatie op het internet, leren we jong en oud verstandig om te gaan met internet en sociale media, bieden we hulp bij problemen met apparatuur, ondersteunen we bij het samenstellen van de collectie, delen we deze collectie met andere bibliotheken, onderhouden we contacten met andere bibliotheken, ondersteunen we scholen, ondersteunen we mensen die Nederlands willen leren, leren we mensen om te gaan met de digitale overheid, organiseren we leesbevorderingsactiviteiten, schieten we ook zelf bezoekers aan als we denken dat het nodig is, organiseren we aansprekende activiteiten voor jong en oud én zorgen we ervoor dat de ruimte die wij bieden aantrekkelijk is voor iedereen. En dat allemaal met een lach …

super-librarian-a4-poster

  • Boek
  • Boek
  • Dvd, Film