Nieuwe aanwinsten: boeken in de categorie economie


Als bibliotheek nemen we uiteraard altijd zo snel mogelijk nieuwe boeken in de collectie op. Heb je zelf een aanschafsuggestie? Dat horen we graag. En als je zeker wilt zijn dat je als een van de eersten zo’n nieuwe titel kunt lenen, is reserveren geen overbodige luxe. Wij keken in de categorie ‘economie’ welke nieuwe aanwinsten zijn aangeschaft en zetten ze voor je onder elkaar. Kijk je mee?

TIP: nieuwe aanwinsten komen in bibliotheek Stad altijd op de ‘nieuw’ tafel te staan. Deze is te vinden op de eerste etage, schuin voor de klantenservicebalie.

Alles over deze vijf nieuwe aanwinsten in maart

1. Belastinggids 2017

Deze uitgave richt zich op de gebruiker die op duidelijke wijze geïnformeerd wil worden over de fiscus. Door zijn eenvoud en beknoptheid is het boek vooral geschikt voor de doorsnee lezer. Met behoedzame stappen wordt hij wegwijs gemaakt in de veelheid aan bepalingen. De Elseviers Belastingalmanak is ingewikkelder en richt zich meer op de ervaren en/of professionele gebruiker.

2. Gamification als motor van verandering: hoe games motivatie vergroten en verandering versterken

Het boek richt zich op het spelenderwijs veranderen van een organisatie. Het hoort bij deze tijd om populaire methoden te hanteren bij vrije tijd, onderzoek en werk. Het omgaan met games is ingeburgerd, vooral bij jongere generaties. Herkenbaarheid, snelheid en kennisoverdracht werken in het voordeel bij organisatiewijzigingen. In dit boek stelt de auteur gamification voor als businessconcept en organisatiemodel. In het kader van het spel worden spelers en teams aangesteld (‘Killers’ en ‘Creators’). De traditionele waarden van elke organisatie worden daarna gevolgd: omzet, kosten, verkooppunten, productontwikkeling, aandeelhouders, directie, concurrenten enzovoort. Het spel gaat dan over beïnvloeding, progressie, performance en feedback. Het verloop van het spel bepaalt op zeker moment de bereikte verbeteringen. Toepassing van gamification is nog niet echt gemakkelijk, maar elk nieuw managementconcept moet groeien en aan populariteit winnen. Maar als gamification aanslaat bij de moderne medewerkers is het zeker het proberen waard.

3. Iedereen kan innoveren: stuur op innovatievermogen en niet op innovatie

Als je ideeën wilt vermenigvuldigen, moet je ze delen. Dat is de basis van dit boek over innovatie. Er zijn vier pijlers voor innovatie: diversiteit, ontmoeting, chemie en verandering. Zo heeft innovatie vooral baat bij een verscheidenheid aan mensen, ideeën en ruimte om uit te proberen. Het is van belang dat de verschillende mensen en ideeën elkaar kunnen ontmoeten en ideeën elkaar kunnen bestuiven. Zo kan er chemie tussen ideeën ontstaan en kunnen nieuwe concepten geboren worden. De vierde pijler is de verandering: ideeën en concepten in de praktijk brengen met nieuwe producten, diensten, nieuwe klanten etc. Na deze hoofdstukken gaat de aandacht uit naar innovatieprocessen. Die zijn niet zo zeer te sturen, maar je kunt wel de randvoorwaarden optimaal maken met richting geven en aandacht voor community. Een organisatie zal ook uit z’n oude sporen moeten komen en intern moeten kunnen veranderen.

4. Bitcoins beter leren begrijpen

Bitcoins impliceren een ingrijpende verandering in het betaalsysteem en zijn gebaseerd op innovatieve technologie (blockchain). Dit boekje (152 pagina’s) is een introductie op dit onderwerp. Voorkennis is niet vereist. Diverse aspecten worden behandeld: (internationaal) betalen met bitcoins, bitcoins schenken, verdienen aan bitcoins, cybercriminaliteit, de toekomst etc. Het boekje stimuleert de lezer om zelf ook te experimenteren met bitcoins. De auteur schrijft regelmatig over ‘disruptieve’ innovaties voor een breed publiek.

5. Klantsignaalmanagement: stap voor stap naar een meetbare klantbeleving

De auteur is ervaringsdeskundige op het terrein van klantbeleving en klantervaring. De gedachte ‘wat zou het toch mooi zijn als organisaties ervan overtuigd kunnen worden dat goed met mensen (klanten en medewerkers) omgaan geld oplevert’ vertaalde zich in drie succesfactoren. Deze versterken elkaar onderling: betrokken klanten, betrokken medewerkers en continu verbeteren. Kortom: investeren in klantbeleving loont! Zie hier de kern van klantsignaalmanagement: een methodiek die klantbeleving bestuurbaar maakt vanuit zowel klanttevredenheid als kostenefficiency. Meerdere aspecten van deze methodiek (bestaansrecht, wat is het, hoe stuur je op klantbeleving etc.) worden helder en vanuit veel ervaring toegelicht. Ook actuele ontwikkelingen, zoals het gebruik van big data en innoveren vanuit klantsignalen, komen aan bod. Bijzondere aandacht besteedt de auteur aan de rol van de medewerkers en het rond klantcontacten samenwerken binnen de organisatie.

Tot zover de nieuwe aanwinsten in maart. Volgende maand nemen we weer de nieuwe aanwinsten van de nieuwe bibliotheek voor je onder de loep. Tot dan!