Onderzoek: bibliotheekbezoekers hebben een beter liefdesleven

Onlangs deden wij een onderzoek onder bezoekers van de bibliotheek, waaraan 106 mensen meededen (n=106). We vroegen hoe vaak de respondent leest, de bibliotheek bezoekt en welk cijfer hij of zij geeft aan zijn of haar liefdesleven, gezondheid, humor geluk en sociale leven. Het is een onderzoek met een knipoog en met een betrouwbaarheid onder de 90% niet representatief. Toch is het leuk om de resultaten kort toe te lichten!

Beter liefdesleven

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat mensen die meerdere keren per maand de bibliotheek bezoeken een beduidend hoger cijfer geven aan hun liefdesleven dan leden die eigenlijk nooit de bibliotheek bezoeken. Frequente bezoekers gaven het cijfer 7,8 en mensen die bijna nooit komen geven een 5,0! Conclusie (aanname) is dus, bezoek de bibliotheek en heb een beter liefdesleven!

Grappiger

Ook hebben we gevraagd welk cijfer onze bezoekers geven aan hun eigen humor. Blijkbaar vinden bibliotheekbezoekers zichzelf erg grappig, want respondenten die één keer per week de bibliotheek bezochten gaven hun humor een 8,2. Misschien lenen zij onze collectie humor for dummies ;). Mensen die eigenlijk bijna nooit de bibliotheek bezoeken geven hun humor een 7,4!

Onderzoek

Zoals in de intro beschreven, is het onderzoek onder de bibliotheekbezoekers gehouden. Een grote groep mensen heeft aangegeven mee te willen werken aan innovatie en onderzoekjes. Van de bereikte mensen hebben 106 personen de enquête ingevuld. Je kunt dus niet zeggen dat de uitkomst 100% betrouwbaar is en dus geldt voor alle bezoekers van onze bibliotheek. Een onderzoek met een knipoogje dus… ;).